Search
esthetic care dental care

Augmentace čelistní kosti

Augmentace je chirurgický zákrok spočívající v doplnění a zesílení vlastní čelistní kosti nejčastěji umělým materiálem nebo, při větších defektech, transplantací vlastní kostní tkáně odebrané například z brady, holeně či kyčelní kosti.

K doplnění kosti se přistupuje při nedostatečné tloušťce kostí nutné pro zavedení a upevnění zubních implantátů. Příčinou úbytku kosti bývá parodontóza, záněty, úrazy i dlouhodobá ztráta zubů resp. nezatěžování kosti v bezzubé části. Zákrok se provádí v anestezii, případně v analgosedaci. Je třeba počítat s delší dobou hojení (6–9 měsíců), která je nezbytná k regeneraci kosti, k prorůstání nových kostních buněk, kdy kost získá pevnost a potřebný objem.

Co augmentace čelistní kosti řeší

K augmentaci čelistní kosti se přistupuje v případě, kdy pro zavedení a upevnění implantátů není čelistní kost dostatečně silná. Postupný úbytek kostní hmoty může způsobit např. parodontóza, prodělané záněty zubního lůžka nebo také skutečnost, že v místě po vytržení (extrakci) zubu je kost dále přirozeným způsobem nezatěžovaná, čímž se její objem samovolně zmenšuje. Kost se zesiluje umělým materiálem nebo transplantací vlastní kosti.

Pro koho je augmentace čelistní kosti vhodná

Augmentace čelistní kosti se provádí u pacientů, kteří požadují zavedení zubních implantátů, ale vzhledem ke stavu jejich čelistní kosti to není možné. Implantát totiž pro upevnění do čelistní kosti musí mít potřebnou stabilitu, a tu zajistí jen dostatečně silná a pevná kost.

Co předchází augmentaci čelistní kosti

Augmentaci čelistní kosti předchází důkladné stomatologické a předoperační vyšetření včetně RTG snímku. Lékař výsledky vyšetření posoudí a pacienta podrobně seznámí s možným řešením a průběhem ošetření.

Jak augmentace čelistní kosti probíhá

Augmentace čelistní kosti se provádí buď jako zákrok spojený s vlastním zavedením implantátu, nebo jako samostatné ošetření, které zavedení implantátu předchází. Těsně před zákrokem si lékař připraví augmentační materiál. Ve většině případů se používají náhradní – umělé – kostní materiály, jejichž vlastnosti jsou velmi podobné přirozené kostní hmotě. V rámci augmentace lékař do ošetřované partie zavede potřebné množství materiálu a ošetřovaná oblast se speciálně ošetří. Augmentační materiál slouží jako základ, kterým postupně nové kostní buňky prorůstají, vytvářejí novou kostní hmotu, a tak kost zesilují. Zákrok není časově náročný, trvá max. 60 minut a probíhá v anestezii, případně v analgosedaci, takže je nebolestivý.

Následná péče

Po zákroku je naprosto nezbytné dodržet doporučení lékaře. Pacient by měl počítat s tím, že hojení kosti je poměrně pomalé a dokonalá regenerace vyžaduje 6–9 měsíců času. Délka hojení je individuální, souvisí s velikostí ošetřované partie, množstvím doplňované části, ale i s celkovým zdravotním stavem pacienta. Na dobu hojení je každému pacientovi zhotovena provizorní náhrada.

Co byste měli vědět

Augmentace a zavedení implantátů vyřeší problémy pacienta s danou částí chrupu na dlouhou dobu – předpokládaná životnost je u většiny pacientů až 15 let, ale stav chrupu a dostavované kosti je závislý i na jeho péči a dentální hygieně.

Zubní korunky

Zubní korunky jsou speciální pevné zubní náhrady, kterými se ošetřují zuby, jejichž vlastní korunková část byla příliš oslabena např. zubním kazem či úrazem a již není možno zhotovit klasickou vý...

Detail

Zubní miniimplantáty

Zubní miniimplantáty jsou malé samořezné čepy vyrobené z vysoce odolné titanové slitiny, které jsou zavedeny do čelistní kosti. Slouží k pevnému spojení zubní náhrady s čelistí.Jsou ide...

Detail

Fotokompozitní výplně

Fotokompozitní výplň (bílá plomba) je nejžádanější způsob ošetření zubního kazu. Provádí se pomocí speciální dentální pryskyřice vytvrzované ozářením polymerizační lampou.Materiál se používá i k...

Detail

Keramické fazety

Keramické fazety nabízí moderní řešení estetických vad předních zubů. Jedná se o tenké plátky z keramiky, které se nalepují na přední plošky zubů s cílem zlepšit vzhled, barvu či tvar z...

Detail

Parodontologie

Parodontologie je samozřejmou součástí stomatologie a zabývá se závěsným aparátem zubu (parodontem), prevencí i péčí o něj v případě onemocnění.Parodont a jeho zdraví jso...

Detail

Extrakce – vytažení zubů

K extrakci – vytažení – zubu se přistupuje v případě, kdy veškeré možnosti terapie selhaly a další zachování zubu není možné.Důvodem může být poškození zubu zubním kazem, ulomení korunkové č...

Detail

Branemarkův most

Branemarkův most je speciální zubní náhrada, která esteticky i funkčně řeší ztrátu všech zubů, a to jak v dolní, tak i horní čelisti.Náhrada se upevňuje našroubováním na několik im...

Detail

Bělení zubů

Bělení zubů je kosmetická procedura ve stomatologii, která neodstraňuje nic ze zubní tkáně, jak je někdy mylně interpretováno, ale jedná se o chemický proces, kdy ve sklovině dochází k přemě...

Detail

Protetický plán

Před každou protetickou úpravou chrupu a zhotovení jakékoli zubní náhrady je nezbytné pečlivé vyšetření a zhodnocení všech faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost a estetickou...

Detail

Endodoncie

Endodoncie je obor stomatologie, který se zabývá ošetřováním kořenových kanálků zubů postižených nemocemi zubní dřeně a zubního nervu v důsledku neošetřeného zubního kazu či úrazu. ...

Detail

Zubní můstky

Zubní můstek slouží jako náhrada zcela chybějícího zubu nebo více zubů. Zuby ohraničující mezeru vzniklou po ztrátě zubu se obrousí a slouží tak jako pilíře pro můstek, který mezeru přemosťuje.Na...

Detail

Dentální klenoty

Dentální klenoty jsou speciální ozdoby – šperky – určené ke zdobení zubů, díky kterým váš úsměv okamžitě upoutá pozornost.Ozdoby se aplikují ambulantně, většinou na přední zub nebo zuby, předpokladem...

Detail

CEREC – Celokeramické práce

CEREC je moderní technologie, která přináší nové možnosti zhotovení zubních náhrad. Jedná se o unikátní přístroj, jenž pomocí speciálního robota, počítačového vybavení a frézovací jednotky d...

Detail

Mikroskopická endodoncie

Použití speciálního stomatologického mikroskopu zde má zásadní význam, neboť umožňuje mnohonásobném zvětšení zubních struktur, které jsou pouhým okem těžko rozpoznatelné a bez optických pomůcek n...

Detail

Zubní implantáty

Zubní implantáty nahrazují jeden nebo více chybějících zubů, resp. jejich kořenovou část. Upevňují se přímo do čelisti a slouží jako opora částečných i celkových náhrad.Zavedení implantátu&n...

Detail

Ortodoncie – Invisalign

Ortodoncie je specializovaný obor zubního lékařství, který se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou anomálií v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí. Zaměřuje se na všechny vady a&...

Detail

Dentální hygiena

Dentální hygiena, neboli profesionální čištění zubů, je neodmyslitelnou součástí preventivní péče, protože jedině čistý zub nemůže onemocnět.Předchází častým onemocněním v dutině ústní (tj. zánět...

Detail

Dětská stomatologie

Dětská stomatologie (pedostomatologie) se zabývá péčí o zuby u dětských pacientů, sleduje vývoj jejich chrupu a napomáhá předcházet rozvoji ortodontických vad.Přestože mléčný chrup je j...

Detail