Search
esthetic care dental care

Extrakce – vytažení zubů

K extrakci – vytažení – zubu se přistupuje v případě, kdy veškeré možnosti terapie selhaly a další zachování zubu není možné.

Důvodem může být poškození zubu zubním kazem, ulomení korunkové části, zlomení kořene, úraz čelisti, pokročilé parodontózní změny, atd. Odstranění zubu je někdy také nutné z ortodontických důvodů a velmi běžné jsou extrakce zubů moudrosti, které by jinak působily celou řadu problémů. K extrakci se přistupuje po důkladném zvážení všech terapeutických možností, stavu zubu a zdravotního stavu pacienta. Výkon se provádí v lokální anestezii a je proto nebolestivý. Pacient je vždy poučen o průběhu extrakce, možných komplikacích i následné péči.

Co extrakce řeší

K vytažení resp. odstranění zubu nebo jeho části z lůžka v čelistní kosti se přistupuje v případě, kdy stav zubu již nelze nijak zlepšit, veškeré možné terapie pro záchranu zubu nepomohly nebo zachování zubu zdravotní stav pacienta a různé komplikace neumožňují.

K extrakci se přistupuje v případě rozsáhlého poškození a ztráty závěsného aparátu zubu, zlomení korunkové nebo kořenové části, z důvodu hlubokého zubního kazu, při selhání endodontického ošetření, při fraktuře čelistí, z důvodů ortodontické léčby atp. Vytažení se zpravidla provádí ambulantně.

Co extrakci předchází?

Důkladné stomatologické vyšetření a konzultace se zaměřením na zdravotní stav pacienta (vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdce, poruchy krevní srážlivosti apod.). Je-li zub opatřen korunkou, před extrakci je většinou nutné korunku odstranit. Zákroku v mnoha případech předchází také RTG snímkování, které zobrazí délku a postavení jednotlivých zubů a jejich kořenů.

Extrakce zubů

Prvním krokem při trhání zubu je aplikace lokální anestezie. Při výkonu pak pacient necítí ostrou bolest, ale pouze dotyk, někdy i lehce nepříjemný tlak. Při extrakci se lékař snaží zub v zubním lůžku „rozpohybovat“, aby se závěsný aparát zubu přerušil a uvolnil a zub bylo možné z lůžka vytáhnout. V případě komplikací je nutné při extrakci použít i další nástroje (vrtačku, frézky), které usnadní uvolnění zubu z lůžka nebo jeho rozdělení na části. Na závěr lékař ránu ošetří.

V některých případech je nutné přistoupit k chirurgické extrakci – zejména z důvodu špatné polohy zubu, pokud je zub v čelisti blokován nebo se nemůže normálně prořezat. Chirurgicky se také odstraňují zbytky kořene, rozlomené části trhaného zubu apod.

Chirurgická extrakce se provádí většinou v místním znecitlivění a rána se po zákroku uzavírá sešitím měkkých tkání.

Následná péče

Nekomplikovaná extrakce pacienta nezatěžuje. Po vytržení zubu ještě určitou dobu účinkuje místní anestezie, po jejím odeznění se může objevit větší bolestivost, kterou lze zmírnit léky proti bolesti. Vhodné jsou také chladivé obklady. Bolesti mohou přetrvávat několik dnů, pokud se objeví otok, bolestivost se zvyšuje, přidá se zvýšená teplota, je nutné problémy konzultovat s lékařem.

Po extrakci je nutné dodržet všechna doporučení lékaře – 3 hodiny nejíst, pro první dny hojení se doporučuje nekouřit, protože to zhoršuje hojení a způsobuje další komplikace. Při čištění zubů je nutné dbát v okolí rány zvýšené opatrnosti a při jídle je nutné postiženou oblast nezatěžovat. V případě jakýchkoli komplikací je vhodné kontaktovat lékaře.

Zubní korunky

Zubní korunky jsou speciální pevné zubní náhrady, kterými se ošetřují zuby, jejichž vlastní korunková část byla příliš oslabena např. zubním kazem či úrazem a již není možno zhotovit klasickou vý...

Detail

Zubní miniimplantáty

Zubní miniimplantáty jsou malé samořezné čepy vyrobené z vysoce odolné titanové slitiny, které jsou zavedeny do čelistní kosti. Slouží k pevnému spojení zubní náhrady s čelistí.Jsou ide...

Detail

Fotokompozitní výplně

Fotokompozitní výplň (bílá plomba) je nejžádanější způsob ošetření zubního kazu. Provádí se pomocí speciální dentální pryskyřice vytvrzované ozářením polymerizační lampou.Materiál se používá i k...

Detail

Keramické fazety

Keramické fazety nabízí moderní řešení estetických vad předních zubů. Jedná se o tenké plátky z keramiky, které se nalepují na přední plošky zubů s cílem zlepšit vzhled, barvu či tvar z...

Detail

Parodontologie

Parodontologie je samozřejmou součástí stomatologie a zabývá se závěsným aparátem zubu (parodontem), prevencí i péčí o něj v případě onemocnění.Parodont a jeho zdraví jso...

Detail

Branemarkův most

Branemarkův most je speciální zubní náhrada, která esteticky i funkčně řeší ztrátu všech zubů, a to jak v dolní, tak i horní čelisti.Náhrada se upevňuje našroubováním na několik im...

Detail

Bělení zubů

Bělení zubů je kosmetická procedura ve stomatologii, která neodstraňuje nic ze zubní tkáně, jak je někdy mylně interpretováno, ale jedná se o chemický proces, kdy ve sklovině dochází k přemě...

Detail

Protetický plán

Před každou protetickou úpravou chrupu a zhotovení jakékoli zubní náhrady je nezbytné pečlivé vyšetření a zhodnocení všech faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost a estetickou...

Detail

Augmentace čelistní kosti

Augmentace je chirurgický zákrok spočívající v doplnění a zesílení vlastní čelistní kosti nejčastěji umělým materiálem nebo, při větších defektech, transplantací vlastní kostní tkáně odebran...

Detail

Endodoncie

Endodoncie je obor stomatologie, který se zabývá ošetřováním kořenových kanálků zubů postižených nemocemi zubní dřeně a zubního nervu v důsledku neošetřeného zubního kazu či úrazu. ...

Detail

Zubní můstky

Zubní můstek slouží jako náhrada zcela chybějícího zubu nebo více zubů. Zuby ohraničující mezeru vzniklou po ztrátě zubu se obrousí a slouží tak jako pilíře pro můstek, který mezeru přemosťuje.Na...

Detail

Dentální klenoty

Dentální klenoty jsou speciální ozdoby – šperky – určené ke zdobení zubů, díky kterým váš úsměv okamžitě upoutá pozornost.Ozdoby se aplikují ambulantně, většinou na přední zub nebo zuby, předpokladem...

Detail

CEREC – Celokeramické práce

CEREC je moderní technologie, která přináší nové možnosti zhotovení zubních náhrad. Jedná se o unikátní přístroj, jenž pomocí speciálního robota, počítačového vybavení a frézovací jednotky d...

Detail

Mikroskopická endodoncie

Použití speciálního stomatologického mikroskopu zde má zásadní význam, neboť umožňuje mnohonásobném zvětšení zubních struktur, které jsou pouhým okem těžko rozpoznatelné a bez optických pomůcek n...

Detail

Zubní implantáty

Zubní implantáty nahrazují jeden nebo více chybějících zubů, resp. jejich kořenovou část. Upevňují se přímo do čelisti a slouží jako opora částečných i celkových náhrad.Zavedení implantátu&n...

Detail

Ortodoncie – Invisalign

Ortodoncie je specializovaný obor zubního lékařství, který se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou anomálií v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí. Zaměřuje se na všechny vady a&...

Detail

Dentální hygiena

Dentální hygiena, neboli profesionální čištění zubů, je neodmyslitelnou součástí preventivní péče, protože jedině čistý zub nemůže onemocnět.Předchází častým onemocněním v dutině ústní (tj. zánět...

Detail

Dětská stomatologie

Dětská stomatologie (pedostomatologie) se zabývá péčí o zuby u dětských pacientů, sleduje vývoj jejich chrupu a napomáhá předcházet rozvoji ortodontických vad.Přestože mléčný chrup je j...

Detail