Search
esthetic care dental care

Ortodoncie – Invisalign

Ortodoncie je specializovaný obor zubního lékařství, který se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou anomálií v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí. Zaměřuje se na všechny vady a deformace zubů, čelistí a obličeje.

Ty mohou být získané geneticky – postavení zubů, nepravidelnosti růstu zubů, postavení čelistí anebo získané např. cucáním palce či hraček, vlivem onemocnění, úrazů, předčasné ztráty mléčných zubů apod.

Ortodontická léčba předchází řadě problémů. Správné postavení zubů totiž ovlivňuje nejen estetický vzhled člověka, ale také správnou funkci chrupu, usnadňuje provádění ústní hygieny a snižuje kazivost zubů, předchází zánětům dásní, onemocnění čelistního kloubu a také umožňuje zlepšit nebo odstranit i těžší vady řeči.

Vady v postavení zubů se upravují pomocí speciálních snímacích nebo fixních aparátů (rovnátek), které pomohou zuby posunout – usadit – do ideální pozice.

Pro koho je ortodontická léčba vhodná

Pro všechny, u kterých zubní lékař odhalil ortodontickou vadu, případně jim vadí nepravidelnost chrupu, předkus, mezery mezi zuby, stěsnané zuby apod. Léčba není omezená věkem, zuby lze bez problémů rovnat v dětství i v dospělosti. Ostatně stále je poměrně velký počet dospělých s nepravidelnostmi chrupu, které v dětství nebyly nijak léčeny. Ortodontická léčba by měla být u dětí zahájena v době, kdy se začínají prořezávat stálé zuby nebo kdy je vývoj chrupu dokončen. V některých případech se ale u dětí přistupuje k léčbě co nejdříve, záleží na typu vady.

Co předchází ortodontické léčbě

Při zjištění vady je vhodná návštěva lékaře – ortodontisty, který se na léčbu anomálii v postavení zubů a čelistí specializuje. Můžete využít doporučení vašeho zubního lékaře nebo si lékaře vyhledat sami na základě referencí, získaných informací apod.

Každou léčbu předchází důkladná vstupní prohlídka, na základě které lékař doporučí vhodnou léčbu. Součástí vyšetření je měření a otisky chrupu, RTG snímky chrupu, přičemž budete také seznámeni s možnostmi, průběhem a způsobem léčby.

U některých lidí se ortodontická léčba neobejde bez chirurgického zákroku či vytržení zubů. K chirurgickým zákrokům patří např. uvolnění úponů uzdiček jazyka nebo rtů, k extrakci zubů se přistupuje z důvodů nedostatku místa v zubním oblouku atp. Tyto zákroky ortodontista neprovádí, s doporučením se obrátíte na svého zubního lékaře nebo na specializované pracoviště.

Ortodontická léčba

Ortodontická léčba spočívá v používání snímacích nebo fixních aparátů – rovnátek. S jejich pomocí lze měnit postavení zubů a upravovat tvar zubních oblouků a čelistí. Vhodný typ rovnátek a způsob léčby vám doporučí ortodontista.

Snímací aparáty se používají zejména v dětském věku od 3 do 12 let pro léčbu dočasného či smíšeného chrupu, kdy lze postavení zubů snadno ovlivnit při jejich vývoji a růstu. Tento typ rovnátek se na určitou dobu vkládá do úst (ideálně na 12–14 hodin), lze jej kdykoli odložit a nijak nekomplikuje ústní hygienu.

Fixní aparáty se používají pro léčbu stálého chrupu. Nasazují se většinou na dolní i horní čelist, aby po léčbě byly zuby ve správném kontaktu a ve správném skusu. Skládají se ze zámečků, které jsou na zuby nalepeny a drátů, které se k zámkům upevňují. Dovolují lékaři lépe ovlivnit postavení všech zubů v zubním oblouku, navíc je aparát v ústech nasazen po celých 24 hodin, takže léčba je trvalá. Fixní aparát však ztíží ústní hygienu, tu je třeba velmi pečlivě dodržovat, neboť může dojít ke vzniku zubních kazů, zánětu dásní a jiných zdravotních problémů. Opatrnost je na místě také při jídle – po celou dobu léčby byste neměli ukusovat velmi tvrdou stravu (jablka, mrkev, ořechy…), aby nedošlo k odlomení zámečků.

Bezprostředně po nasazení rovnátek se můžete potýkat s nepříjemným tlakem až bolestivostí zubů, které však brzy odezní. Na počáteční nepohodlí si během několika dnů zvyknete, i potíže s výslovností rychle zmizí. Pokud se objevily bolestivé otlaky od některých částí rovnátek, použijte ochranný vosk, kterým prvky, jež způsobují potíže, překryjte. Při dlouhodobé bolesti navštivte ortodontistu, který vaše potíže posoudí a případně rovnátka upraví.

Celková ortodontická léčba většinou trvá 1–2 roky, dokud nedojde k vyřešení problému s postavením zubů. Během této doby jsou nezbytné pravidelné kontroly dle doporučení lékaře.

Nový typ rovnátek – Invisalign – neviditelná rovnátka

Invisalign je zcela nový typ rovnátek, jenž uvítají zejména ti, pro které jsou fixní rovnátka z estetických důvodů nevhodná (modelky, zpěváci, herci, moderátoři, sportovci, apod.) nebo rovnátka z jakýchkoli důvodů nechtějí před okolím přiznat. Invisalign se používá pro léčbu stálého chrupu s lehkými estetickými anomáliemi, jejich vhodnost pro daného pacienta posoudí lékař – ortodontista.

Invisalign funguje na docela jiném principu než známé fixní či snímací aparáty. Pacient je pro léčbu vybaven sadou speciálních transparentních fólií, které jsou předem vyrobeny přímo pro něj a které si nasazuje i snímá sám. Dle doporučení lékaře a individuálního léčebného plánu si pacient postupně jednotlivé fólie vyměňuje (nahradí fólii 1 za fólii 2 atd.), přičemž každá nová fólie je přesně zhotovena tak, aby posouvala a rovnala zuby v požadovaném směru.

Výhodou je, že rovnátka nejsou na zubech vidět a v případě potřeby je lze na nezbytně nutnou dobu sejmout (např. v době jídla, při vystoupení, fotografování, při zubní hygieně…) a poté znovu nasadit, a to bez nutnosti navštívit lékaře. Léčba je navíc pro pacienta méně náročná na frekvenci návštěv u lékaře a také dodržování ústní hygieny není nijak komplikované. Rovnátka pacient vyjme, samostatně očistí, vyčistí si zuby a rovnátka si opět sám nasadí.

Následná péče

Po sejmutí fixního aparátu či neviditelných rovnátek ortodontická léčba nekončí. Zuby mají schopnost vrátit se do svého původního postavení, proto je nutné jim v tom zabránit a zuby v jejich nové pozici po určitou dobu stabilizovat. Pro tuto fázi léčby se používají tzv. retainery – snímací dlahy či desky nebo fixní retainery – drátek na vnitřní straně zubů, které pomáhají při stabilizaci výsledku dosavadní léčby. I nadále je nezbytné docházet na pravidelné kontroly a dodržovat doporučení lékaře. Podcenění závěrečné fáze léčby vede k opětovnému pokřivení zubů a zbytečným komplikacím. A to jak u dětí, tak dospělých.

Co byste měli vědět

Před zahájením ortodontické léčby byste neměli zanedbat prohlídku zubů vašim zubním lékařem a ošetření všech kazů. Ostatně ortodontista péči praktického stomatologa nenahrazuje, proto byste během ortdontické léčby měli stále pravidelně docházet ke svému zubnímu lékaři (2× za rok), nezapomínejte na preventivní prohlídky, případně se objednejte i k zubní hygienistce.

Stomatologické centrum DesignDent se specializuje na oblast ortodoncie. Náš tým špičkových specialistů je připraven k úpravě Vašeho chrupu jak v oblasti tzv. klasické ortodoncie, tak prostřednictvím Invisalign rovnátek. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Zubní korunky

Zubní korunky jsou speciální pevné zubní náhrady, kterými se ošetřují zuby, jejichž vlastní korunková část byla příliš oslabena např. zubním kazem či úrazem a již není možno zhotovit klasickou vý...

Detail

Zubní miniimplantáty

Zubní miniimplantáty jsou malé samořezné čepy vyrobené z vysoce odolné titanové slitiny, které jsou zavedeny do čelistní kosti. Slouží k pevnému spojení zubní náhrady s čelistí.Jsou ide...

Detail

Fotokompozitní výplně

Fotokompozitní výplň (bílá plomba) je nejžádanější způsob ošetření zubního kazu. Provádí se pomocí speciální dentální pryskyřice vytvrzované ozářením polymerizační lampou.Materiál se používá i k...

Detail

Keramické fazety

Keramické fazety nabízí moderní řešení estetických vad předních zubů. Jedná se o tenké plátky z keramiky, které se nalepují na přední plošky zubů s cílem zlepšit vzhled, barvu či tvar z...

Detail

Parodontologie

Parodontologie je samozřejmou součástí stomatologie a zabývá se závěsným aparátem zubu (parodontem), prevencí i péčí o něj v případě onemocnění.Parodont a jeho zdraví jso...

Detail

Extrakce – vytažení zubů

K extrakci – vytažení – zubu se přistupuje v případě, kdy veškeré možnosti terapie selhaly a další zachování zubu není možné.Důvodem může být poškození zubu zubním kazem, ulomení korunkové č...

Detail

Branemarkův most

Branemarkův most je speciální zubní náhrada, která esteticky i funkčně řeší ztrátu všech zubů, a to jak v dolní, tak i horní čelisti.Náhrada se upevňuje našroubováním na několik im...

Detail

Bělení zubů

Bělení zubů je kosmetická procedura ve stomatologii, která neodstraňuje nic ze zubní tkáně, jak je někdy mylně interpretováno, ale jedná se o chemický proces, kdy ve sklovině dochází k přemě...

Detail

Protetický plán

Před každou protetickou úpravou chrupu a zhotovení jakékoli zubní náhrady je nezbytné pečlivé vyšetření a zhodnocení všech faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost a estetickou...

Detail

Augmentace čelistní kosti

Augmentace je chirurgický zákrok spočívající v doplnění a zesílení vlastní čelistní kosti nejčastěji umělým materiálem nebo, při větších defektech, transplantací vlastní kostní tkáně odebran...

Detail

Endodoncie

Endodoncie je obor stomatologie, který se zabývá ošetřováním kořenových kanálků zubů postižených nemocemi zubní dřeně a zubního nervu v důsledku neošetřeného zubního kazu či úrazu. ...

Detail

Zubní můstky

Zubní můstek slouží jako náhrada zcela chybějícího zubu nebo více zubů. Zuby ohraničující mezeru vzniklou po ztrátě zubu se obrousí a slouží tak jako pilíře pro můstek, který mezeru přemosťuje.Na...

Detail

Dentální klenoty

Dentální klenoty jsou speciální ozdoby – šperky – určené ke zdobení zubů, díky kterým váš úsměv okamžitě upoutá pozornost.Ozdoby se aplikují ambulantně, většinou na přední zub nebo zuby, předpokladem...

Detail

CEREC – Celokeramické práce

CEREC je moderní technologie, která přináší nové možnosti zhotovení zubních náhrad. Jedná se o unikátní přístroj, jenž pomocí speciálního robota, počítačového vybavení a frézovací jednotky d...

Detail

Mikroskopická endodoncie

Použití speciálního stomatologického mikroskopu zde má zásadní význam, neboť umožňuje mnohonásobném zvětšení zubních struktur, které jsou pouhým okem těžko rozpoznatelné a bez optických pomůcek n...

Detail

Zubní implantáty

Zubní implantáty nahrazují jeden nebo více chybějících zubů, resp. jejich kořenovou část. Upevňují se přímo do čelisti a slouží jako opora částečných i celkových náhrad.Zavedení implantátu&n...

Detail

Dentální hygiena

Dentální hygiena, neboli profesionální čištění zubů, je neodmyslitelnou součástí preventivní péče, protože jedině čistý zub nemůže onemocnět.Předchází častým onemocněním v dutině ústní (tj. zánět...

Detail

Dětská stomatologie

Dětská stomatologie (pedostomatologie) se zabývá péčí o zuby u dětských pacientů, sleduje vývoj jejich chrupu a napomáhá předcházet rozvoji ortodontických vad.Přestože mléčný chrup je j...

Detail