Search
esthetic care dental care

Parodontologie

Parodontologie je samozřejmou součástí stomatologie a zabývá se závěsným aparátem zubu (parodontem), prevencí i péčí o něj v případě onemocnění.

Parodont a jeho zdraví jsou ovlivněny zejména kvalitou zubní hygieny. Při špatném čištění zubů na povrchu zubu ulpívají povlaky a bakterie, zubní kámen a v důsledku toho dochází k překrvení, onemocnění a zánětu dásní a vzniká parodontitida. Projevuje se krvácením dásní, bolestivostí, ústupem dásní, viklavostí zubů apod. Léčba onemocnění parodontu je vždy dlouhodobá, základem je dokonalá hygiena a po konzultaci s lékařem vhodná léčebná terapie s cílem zachránit dásně a udržet chrup pacienta co nejdelší dobu ve funkčním stavu.

Co parodontologie řeší

Parodontologie se zabývá závěsným aparátem zubu, jeho léčbou i prevencí. Pro vaši představu – zub je uložen v kostěném lůžku čelistní kosti, ale není s ní srostlý, je zavěšen na složitém systému vazivových vláken, který funguje jako tlumič. Tlumí všechny nárazy a tlaky při žvýkání a ukusování, a tak chrání zub a kost před poškozením. Součástí systému je také krčkový uzávěr – okraj dásně obepínající krček (spodní část) zubu. Onemocnění závěsného aparátu zubu se nazývá parodontitida. Jedná se o chronické onemocnění, na kterém se podílejí bakterie množící se v plaku, který se na zubech usazuje při nedostatečné zubní hygieně. Plak je pro bakterie přímo živnou půdou, takže se neomezeně množí a zasahují také do prostorů mezi dásní a zubem u krčkového uzávěru. Postupně se šíří i do závěsného aparátu zubu a do kostního lůžka, což může způsobit poškození závěsného aparátu, viklání zubu a jeho uvolnění, případně až jeho ztrátu. Pokud se parodontitida neléčí, dochází také k ústupu okraje dásně od krčku zubu a k jeho odhalení. To způsobuje větší citlivost zubů, estetický problém zejména v předním úseku chrupu a další komplikace.

Pro koho je parodontologická léčba vhodná

Na parodontologii zpravidla odesílá pacienta jeho zubní lékař. Pacienti se potýkají s těmito příznaky: krvácení dásní, bolestivé a oteklé dásně, zubní kámen, zápach z úst, ústup dásní, obnažování krčků a kořenů, viklavost zubů, změny v postavení zubů apod. Příčinou vzniku parodontitidy (paradentózy, zánětu dásní) je špatná hygiena (zubní povlaky, zubní kámen, bakterie), kouření, skřípání zuby, nevyhovující protetické náhrady, celková onemocnění a užívání některých léků, stres, dědičné dispozice, ortodontické anomálie apod.

Co předchází parodontologické léčbě

Parodontologické léčbě vždy předchází stomatologické vyšetření, posouzení stavu dásní a často také mikrobiologická diagnostika (odběr vzorků), která dokáže odhalit parodontální patogeny a určí závažnost infekce parodontu.

Na základě výsledků vyšetření a posouzení stavu parodontu pak lékař doporučí vhodnou léčbu.

Jak parodontologická léčba probíhá

Součástí parodotologické léčby jsou preventivní opatření, konzervativní léčba a operace, jejichž cílem je zlepšení stavu závěsného aparátu, odstranění případných problémů a zachování zubů. V rámci parodontologie se také provádějí různé chirurgické zákroky, které přecházejí, zmírňují či odstraňují některé postižení závěsného aparátu zubu – k těmto zákrokům patří frenulektomie – odstranění uzdičky, gingivoplastika – úprava volné dásně u krčku zubu, vestibuloplastika – chirurgické krytí obnažených krčků štěpem.

Parodontologická léčba

Cílem léčby je udržet stav parodontu v co nejlepší kondici, zabránit zhoršení nemoci a udržet chrup pacienta ve funkčním stavu co nejdelší dobu. Léčba zahrnuje několik částí: hygienickou péči, konzervativní ošetření parodontu a chirurgickou léčbu. Hygienická fáze je základem celé léčby – řeší odstranění povlaků a zubního kamene, stomatologické vyšetření a ošetření stávajících zubů, případně odstranění zubů, které již nelze v dutině ústní zachovat. Konzervativní ošetření parodontu – spočívá v ošetření kořene a zubu pod dásní, nepoužívá se však žádný chirurgický postup. Ošetření všech zubů se provádí během dvou návštěv, většinou ve dvou dnech po sobě, a to v lokální anestezii. V současné době lze při ošetření využít ošetření laserem. Ten ošetřuje i měkké tkáně, je šetrnější, zlepšuje hojení, účinně odstraňuje infekce a minimalizuje nezbytnost následné chirurgické léčby. Chirurgická léčba – tato péče se používá pouze u pacientů, u kterých konzervativní ošetření nestačí. Chirurgicky se upravuje kostní tkáň poškozená zánětem, obnovují se anatomické poměry parodontálních tkání, řeší se různé parodontální defekty a poškození tkání závěsného aparátu.

Následná péče

Po parodontologické léčbě vždy následuje období regenerace a hojení ošetřených tkání. To při běžném ošetření trvá až 10 týdnů. Pak následuje kontrolní vyšetření, které zhodnotí výsledky léčby, na jejich základě pak lékař rozhodne o dalším postupu. Pacienti, u kterých jsou výsledky léčby uspokojivé, pokračují v udržovací léčbě a pacientům, jejichž parodont není dostatečně zhojen a konzervativní léčba nepřinesla očekávané výsledky, je doporučena chirurgická léčba nebo jiný postup. Základem následné péče je dokonalá ústní hygiena a také je důležité dodržovat doporučení lékaře. Na léčbu pak mohou navazovat také další postupy, které obnovují funkční a estetický vzhled chrupu – např. zhotovení vhodných zubních náhrad, ortodontické ošetření atd.

Další typy léčby

Frenulektomie

Frenulektomie je chirurgický zákrok, při kterém je úplně odstraněna slizniční řasa tzv. uzdička. Zákrok zabraňuje poškození okolní tkáně zubu a závěsného aparátu v případech, kdy je uzdička krátká a způsobuje nadměrný tah na okolní tkáně. Často také způsobuje zhoršenou výslovnost a další vady řeči. Zákrokem se ošetřují horní a dolní retní uzdičky nebo uzdičky podjazykové, kdy se slizniční řasa zcela odstraní nebo jen protne (frenotomie). Chirurgické ošetření se provádí v lokální anestezii, bolest se objevuje až po odeznění spolu s otoky a vznikem modřin. K moderním metodám patří provedení zákroku laserem – výkon je nebolestivý, rychlý (5–10 minut) a hojení je mnohem kratší. Vzhledem k tomu, že ve většině případů se tento zákrok provádí u dětí, je rychlost a šetrnost zákroku velkou výhodou.

Vestibuloplastika

Vestibuloplastika je chirurgický zákrok, při kterém dochází k odstranění mělkého vestibula tak, aby nedocházelo k nadměrnému tahu na parodont a dásně, neboť to může způsobovat odhalení zubních krčků a erozi zubní skloviny.

Pro vysvětlení – dásně na jedné straně obepínají krčky zubů, na opačné straně pak sliznice přechází na tvář. Místo přechodu z dásní na tvář tvoří jakousi předsíň – prohlubeň (vestibulum), která však může být moc mělká a neustále vyvíjí tah na dáseň, což může způsobovat odhalení zubních krčků a další problémy. Aby se tah na dásně zmírnil, je nutné prohlubeň chirurgicky posunout níže (prohloubit) a tak tah zmírnit nebo zcela odstranit.

Chirurgický zákrok se provádí v lokální anestezii, a to nejen v předním úseku vestibula, ale také v postranních partiích. K zákroku se přistupuje většinou jen u dospělých v mladším věku, popř. u dospívajících, kdy je zákrok určitou prevencí zhoršení stavu a dalšího odkrývání krčků.

Gingivoplastika

Gingivoplastika je chirurgický zákrok, který upravuje volnou dáseň u krčku zubu, případně zakrývá obnažené krčky zubů štěpem sliznice z horního patra dutiny ústní.

Dáseň totiž nikdy zpátky nenaroste, takže pokud dojde k obnažení krčků, lze to řešit jedině chirurgicky překrytím krčků štěpem. Zákrok se provádí v lokální anestezii několika různými způsoby – lékař vždy vybere pro daného pacienta ten nejvhodnější. Po týdnu lékař zkontroluje stav dásně a odstraní/vytáhne stehy; celková doba hojení je asi 3 týdny, avšak patro, odkud se vyřízla část sliznice jako štěp, se většinou hojí déle.

Zubní korunky

Zubní korunky jsou speciální pevné zubní náhrady, kterými se ošetřují zuby, jejichž vlastní korunková část byla příliš oslabena např. zubním kazem či úrazem a již není možno zhotovit klasickou vý...

Detail

Zubní miniimplantáty

Zubní miniimplantáty jsou malé samořezné čepy vyrobené z vysoce odolné titanové slitiny, které jsou zavedeny do čelistní kosti. Slouží k pevnému spojení zubní náhrady s čelistí.Jsou ide...

Detail

Fotokompozitní výplně

Fotokompozitní výplň (bílá plomba) je nejžádanější způsob ošetření zubního kazu. Provádí se pomocí speciální dentální pryskyřice vytvrzované ozářením polymerizační lampou.Materiál se používá i k...

Detail

Keramické fazety

Keramické fazety nabízí moderní řešení estetických vad předních zubů. Jedná se o tenké plátky z keramiky, které se nalepují na přední plošky zubů s cílem zlepšit vzhled, barvu či tvar z...

Detail

Extrakce – vytažení zubů

K extrakci – vytažení – zubu se přistupuje v případě, kdy veškeré možnosti terapie selhaly a další zachování zubu není možné.Důvodem může být poškození zubu zubním kazem, ulomení korunkové č...

Detail

Branemarkův most

Branemarkův most je speciální zubní náhrada, která esteticky i funkčně řeší ztrátu všech zubů, a to jak v dolní, tak i horní čelisti.Náhrada se upevňuje našroubováním na několik im...

Detail

Bělení zubů

Bělení zubů je kosmetická procedura ve stomatologii, která neodstraňuje nic ze zubní tkáně, jak je někdy mylně interpretováno, ale jedná se o chemický proces, kdy ve sklovině dochází k přemě...

Detail

Protetický plán

Před každou protetickou úpravou chrupu a zhotovení jakékoli zubní náhrady je nezbytné pečlivé vyšetření a zhodnocení všech faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost a estetickou...

Detail

Augmentace čelistní kosti

Augmentace je chirurgický zákrok spočívající v doplnění a zesílení vlastní čelistní kosti nejčastěji umělým materiálem nebo, při větších defektech, transplantací vlastní kostní tkáně odebran...

Detail

Endodoncie

Endodoncie je obor stomatologie, který se zabývá ošetřováním kořenových kanálků zubů postižených nemocemi zubní dřeně a zubního nervu v důsledku neošetřeného zubního kazu či úrazu. ...

Detail

Zubní můstky

Zubní můstek slouží jako náhrada zcela chybějícího zubu nebo více zubů. Zuby ohraničující mezeru vzniklou po ztrátě zubu se obrousí a slouží tak jako pilíře pro můstek, který mezeru přemosťuje.Na...

Detail

Dentální klenoty

Dentální klenoty jsou speciální ozdoby – šperky – určené ke zdobení zubů, díky kterým váš úsměv okamžitě upoutá pozornost.Ozdoby se aplikují ambulantně, většinou na přední zub nebo zuby, předpokladem...

Detail

CEREC – Celokeramické práce

CEREC je moderní technologie, která přináší nové možnosti zhotovení zubních náhrad. Jedná se o unikátní přístroj, jenž pomocí speciálního robota, počítačového vybavení a frézovací jednotky d...

Detail

Mikroskopická endodoncie

Použití speciálního stomatologického mikroskopu zde má zásadní význam, neboť umožňuje mnohonásobném zvětšení zubních struktur, které jsou pouhým okem těžko rozpoznatelné a bez optických pomůcek n...

Detail

Zubní implantáty

Zubní implantáty nahrazují jeden nebo více chybějících zubů, resp. jejich kořenovou část. Upevňují se přímo do čelisti a slouží jako opora částečných i celkových náhrad.Zavedení implantátu&n...

Detail

Ortodoncie – Invisalign

Ortodoncie je specializovaný obor zubního lékařství, který se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou anomálií v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí. Zaměřuje se na všechny vady a&...

Detail

Dentální hygiena

Dentální hygiena, neboli profesionální čištění zubů, je neodmyslitelnou součástí preventivní péče, protože jedině čistý zub nemůže onemocnět.Předchází častým onemocněním v dutině ústní (tj. zánět...

Detail

Dětská stomatologie

Dětská stomatologie (pedostomatologie) se zabývá péčí o zuby u dětských pacientů, sleduje vývoj jejich chrupu a napomáhá předcházet rozvoji ortodontických vad.Přestože mléčný chrup je j...

Detail