Search
esthetic care dental care

Zubní implantáty

Zubní implantáty nahrazují jeden nebo více chybějících zubů, resp. jejich kořenovou část. Upevňují se přímo do čelisti a slouží jako opora částečných i celkových náhrad.

Zavedení implantátu se provádí v rámci ambulantního chirurgického zákroku, který trvá 30–90 minut. Po zákroku je nutné 3–6 měsíců nechat implantát tzv. vhojit, aby byl v čelisti pevně ukotven. Teprve poté se přistupuje k nasazení další části implantátu včetně zubních náhrad – korunka, můstek, celková náhrada.

Co zubní implantáty řeší

Zubní implantáty jsou skvělým estetickým i funkčním řešením náhrady přirozených zubů. Mohou nahradit jeden i více chybějících zubů, a to jak v horní, tak dolní čelisti. Výhodou je, že pro upevnění náhrady není nutné obrušovat ostatní zdravé zuby. Navíc se dají využít i v případě, kdy v čelisti nejsou žádné zuby. Mohou sloužit jako opora částečných i celkových náhrad a poskytují tak pacientům mnohem větší pohodlí a jistotu. Navíc jim vrací možnost bezproblémového žvýkání stravy a tím, že implantáty přenášejí žvýkací síly na čelistní kost, brání jejímu úbytku. Při ztrátě zubu totiž po určité době čelistní kost více či méně ustupuje a atrofuje. Toto zeslabení kosti pak může mít negativní vliv na stav čelisti a může být problematické právě při řešení vhodných zubních náhrad.

Pro koho jsou zubní implantáty vhodné

Zubní implantáty se zavádějí při zrátě jednoho i více zubů zejména u dospělých bez jakéhokoli věkového omezení, ale aplikace je možná i u dospívajících mezi 15 a 16 rokem věku, v době, kdy je růst čelistí již téměř ukončen. O indikaci vždy rozhoduje lékař, překážkou mohou být různá onemocnění (silná cukrovka, poruchy srážlivosti krve, nádorové onemocnění v dutině ústní, osteoporóza, zvýšená funkce štítné žlázy), ale také silné kuřáctví, nedostatečná hygiena dutiny ústní či zlozvyky jako je zatínání a skřípání zubů. Titanové implantáty nejsou vhodné pro osoby trpící alergií na titan, v takových případech lze však použít implantáty keramické – keramika nevyvolává žádné alergické reakce.

Co předchází zavedení zubních implantátů

Každé aplikaci zubních implantátů předchází důkladné vyšetření celého chrupu, stavu čelistí i dásní. Lékař zhotoví také RTG snímek čelistí a během individuální konzultace budete mít možnost získat dostatek informací o možnostech náhrady chybějících zubů. Společně samozřejmě proberete také vaše představy a možnosti.

Pro zavedení implantátů je důležitá odpovídající velikost čelistní kosti. Proto je v některých případech nejprve nutné čelistní kost upravit tak, aby dostatečně implantát obklopovala a zajistila mu tak dostatečnou oporu. Tento problém se řeší chirurgickým zákrokem tzv. augmentací. Používá se řada postupů, některé nejsou náročné a provádějí se současně se zavedením implantátu, jiné vyžadují zvláštní chirurgický zákrok, kdy se kost doplní speciálním umělým materiálem nebo se zesílení čelisti provádí pomocí transplantace vlastní kostní tkáně odebrané například z brady, holeně či kyčelní kosti. U těchto postupů rozšiřování čelistí je nutné počítat s poměrně dlouhou dobou hojení (6–9 měsíců).

Zavedení/aplikace zubních implantátů

Zavedení implantátů se provádí v rámci ambulantního chirurgického zákroku, a to buď do prohlubně po čerstvě vytrženém zubu nebo do mezery po zubu, který v čelisti již nějaký čas chybí. Vložení jednoho implantátu trvá 30 až 90 minut. Během zákroku je implantát v lokální anestezii zaveden do čelistní kosti, poté se rána zašije. Po určitou dobu je nutné nechat implantát tzv. vhojit, aby byl v čelisti pevně ukotven. V horní čelisti trvá vhojování 6 měsíců, v dolní čelisti 3–4 měsíce. Teprve po této době se přistupuje k další fázi zavedení implantátů – na kořenovou část je nasazen pilíř (tzv. abutment), který již vyčnívá do úst. Během několika dní vytvoří dáseň kolem tohoto pilíře jakousi manžetu, která zabraňuje prostoupení mikroorganizmů do hloubky implantátu. V této době se také na implantát zhotovuje zubní náhrada. Existují však i jiné postupy, kdy se od vhojovacího období ustupuje a celý proces se zkracuje.

Následná péče

Po zavedení implantátu se vyskytují jen velmi mírné pooperační potíže, které jsou nejintenzivnější po odeznění anestezie; přetrvávají asi tři dny a postupně ustupují. Bolesti může provázet otok tváře, krevní podlitiny (modřiny), bolestivost rány, mírné krvácení a ztuhlost žvýkacích svalů, která znemožní otevírání úst. Pomáhají studené obklady a léky proti bolesti. Pokud tyto příznaky přetrvávají více jak 7 dní, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Od počátku zavedení implantátu je nezbytná dokonalá hygiena dutiny ústní, abyste předešli nejen vzniku zubního kazu, ale také zánětu dásní. Instrukce získáte od svého lékaře či dentální hygienistky. Při hygieně se používají speciální zubní kartáček pro čištění implantátů, mezizubní kartáčky a zubní nitě. Správná péče se zcela jistě vyplatí, implantát vám bude dobře a dlouhodobě sloužit – při správné péči není jeho životnost omezena.

Po zavedení implantátů je důležité nezanedbávat pravidelné návštěvy stomatologa a dvakrát ročně se objednávat na preventivní prohlídku. Lékař posoudí celkový stav vašeho chrupu a zkontroluje stav implantátu apod.

Zubní korunky

Zubní korunky jsou speciální pevné zubní náhrady, kterými se ošetřují zuby, jejichž vlastní korunková část byla příliš oslabena např. zubním kazem či úrazem a již není možno zhotovit klasickou vý...

Detail

Zubní miniimplantáty

Zubní miniimplantáty jsou malé samořezné čepy vyrobené z vysoce odolné titanové slitiny, které jsou zavedeny do čelistní kosti. Slouží k pevnému spojení zubní náhrady s čelistí.Jsou ide...

Detail

Fotokompozitní výplně

Fotokompozitní výplň (bílá plomba) je nejžádanější způsob ošetření zubního kazu. Provádí se pomocí speciální dentální pryskyřice vytvrzované ozářením polymerizační lampou.Materiál se používá i k...

Detail

Keramické fazety

Keramické fazety nabízí moderní řešení estetických vad předních zubů. Jedná se o tenké plátky z keramiky, které se nalepují na přední plošky zubů s cílem zlepšit vzhled, barvu či tvar z...

Detail

Parodontologie

Parodontologie je samozřejmou součástí stomatologie a zabývá se závěsným aparátem zubu (parodontem), prevencí i péčí o něj v případě onemocnění.Parodont a jeho zdraví jso...

Detail

Extrakce – vytažení zubů

K extrakci – vytažení – zubu se přistupuje v případě, kdy veškeré možnosti terapie selhaly a další zachování zubu není možné.Důvodem může být poškození zubu zubním kazem, ulomení korunkové č...

Detail

Branemarkův most

Branemarkův most je speciální zubní náhrada, která esteticky i funkčně řeší ztrátu všech zubů, a to jak v dolní, tak i horní čelisti.Náhrada se upevňuje našroubováním na několik im...

Detail

Bělení zubů

Bělení zubů je kosmetická procedura ve stomatologii, která neodstraňuje nic ze zubní tkáně, jak je někdy mylně interpretováno, ale jedná se o chemický proces, kdy ve sklovině dochází k přemě...

Detail

Protetický plán

Před každou protetickou úpravou chrupu a zhotovení jakékoli zubní náhrady je nezbytné pečlivé vyšetření a zhodnocení všech faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost a estetickou...

Detail

Augmentace čelistní kosti

Augmentace je chirurgický zákrok spočívající v doplnění a zesílení vlastní čelistní kosti nejčastěji umělým materiálem nebo, při větších defektech, transplantací vlastní kostní tkáně odebran...

Detail

Endodoncie

Endodoncie je obor stomatologie, který se zabývá ošetřováním kořenových kanálků zubů postižených nemocemi zubní dřeně a zubního nervu v důsledku neošetřeného zubního kazu či úrazu. ...

Detail

Zubní můstky

Zubní můstek slouží jako náhrada zcela chybějícího zubu nebo více zubů. Zuby ohraničující mezeru vzniklou po ztrátě zubu se obrousí a slouží tak jako pilíře pro můstek, který mezeru přemosťuje.Na...

Detail

Dentální klenoty

Dentální klenoty jsou speciální ozdoby – šperky – určené ke zdobení zubů, díky kterým váš úsměv okamžitě upoutá pozornost.Ozdoby se aplikují ambulantně, většinou na přední zub nebo zuby, předpokladem...

Detail

CEREC – Celokeramické práce

CEREC je moderní technologie, která přináší nové možnosti zhotovení zubních náhrad. Jedná se o unikátní přístroj, jenž pomocí speciálního robota, počítačového vybavení a frézovací jednotky d...

Detail

Mikroskopická endodoncie

Použití speciálního stomatologického mikroskopu zde má zásadní význam, neboť umožňuje mnohonásobném zvětšení zubních struktur, které jsou pouhým okem těžko rozpoznatelné a bez optických pomůcek n...

Detail

Ortodoncie – Invisalign

Ortodoncie je specializovaný obor zubního lékařství, který se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou anomálií v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí. Zaměřuje se na všechny vady a&...

Detail

Dentální hygiena

Dentální hygiena, neboli profesionální čištění zubů, je neodmyslitelnou součástí preventivní péče, protože jedině čistý zub nemůže onemocnět.Předchází častým onemocněním v dutině ústní (tj. zánět...

Detail

Dětská stomatologie

Dětská stomatologie (pedostomatologie) se zabývá péčí o zuby u dětských pacientů, sleduje vývoj jejich chrupu a napomáhá předcházet rozvoji ortodontických vad.Přestože mléčný chrup je j...

Detail