Search
esthetic care dental care

Zubní korunky

Zubní korunky jsou speciální pevné zubní náhrady, kterými se ošetřují zuby, jejichž vlastní korunková část byla příliš oslabena např. zubním kazem či úrazem a již není možno zhotovit klasickou výplň.

Podmínkou ošetření je zachování pevného kořene zubu, na který se, zjednodušeně řečeno, korunka přichytí. Pro aplikaci je nezbytná úprava stávajícího zubu obroušením. Ošetření se provádí v lokální anestezii a je tedy nebolestivé. Korunky se následně zhotovují v zubní laboratoři na základě otisků, a to z různých materiálů či jejich kombinací – celokeramické, metalokeramické, celoplášťové kovové nebo pryskyřičné (plastové). Za ideální je dnes považována korunka celokeramická, jejíž zhotovení i nasazení lze díky technologii CEREC, kterou naše klinika disponuje, zvládnout během jedné jediné návštěvy lékaře.

Co korunky řeší

Korunka je nejlepším řešením jako estetická i funkční náhrada poškozeného zubu. Korunku si lze představit jako dutou čepičku, která se upevňuje/nasazuje na obroušený zub nebo pilíř implantátu. Korunky se zhotovují z různých materiálů a jejich kombinací – celokeramické, metalokeramické, celoplášťové kovové a celoplášťové plastové/kompozitní.

Typy korunek

Celokeramická korunka je pro své vlastnosti nazývána „korunkou korunek“. Jedná se o velmi estetickou náhradu zubu kompletně zhotovenou z keramiky, která působí velmi přirozeně a je k nerozeznání od přirozených zubů. Je ideální zejména pro přední partie chrupu, ale nejnovější technologie a materiály umožňují použít celokeramické korunky také v zadních partiích. Celokeramické korunky stejně jako pravé zuby přirozeně propouštějí světlo a mají podobné fyzikální vlastnosti (teplem se roztahují, chladem smršťují). Keramika je navíc hypoalergenní a neuvolňují se z ní žádné látky.

Keramické korunky se dnes vyrábějí různými technologiemi – buď v zubní laboratoři lisováním či vrstvením nebo přímo v ordinaci bez nutnosti snímání otisku u pacienta, a to pomocí technologií CEREC.

Metalokeramická korunka je standardní typ korunky, která se skládá z kovového pláště (části/základu), na nějž se nanese vrstva keramiky v odstínu odpovídajícímu přirozené barvě zubu. Kombinace materiálů zajišťuje dostatečnou odolnost a pevnost korunky, ale zhoršuje její estetické vlastnosti – protože je podložena kovem, není průsvitná, má menší lesk a dolní okraj korunky je tmavý. Při použití metalokeramické korunky navíc hrozí riziko alergické reakce pacienta na kov. Některé technologie dovolují pro dokonalý přechod mezi metalokeramickou korunkou a dásní zhotovit okraj korunky (krček) z keramiky, estetické výsledky jsou pak mnohem lepší.

Metalokeramické korunky se vyrábějí jak z ušlechtilé kovové slitiny (zlato, platina, paladium, iridium, rhodium, osmium a ruthenium) tak náhradní kovové slitiny obsahující nikl, chrom, molybden, kobalt a berylium.

Celoplášťová kovová korunka je nejjednodušším typem korunky. Nejčastěji se zhotovuje ze slitiny s obsahem drahého kovu (často se jí říká zlatá) nebo se používají náhradní slitiny (většinou chromkobaltové). Vzhledem k tomu, že jsou tyto korunky z estetického hlediska neuspokojivé, používají se spíše na méně viditelná místa chrupu. Kov navíc může způsobovat větší citlivost zubů na tepelné podněty, případně také tzv. galvanické proudy – pachutě, pocit brnění apod. (zejména pokud jsou na sousedních zubech amalgámové výplně nebo náhrady z jiných kovů).

Celoplášťová pryskyřičná korunka je estetičtějším řešením náhrady zubu než kovová korunka, je ale mechanicky málo odolná a i její životnost je kratší. Tyto korunky se vyrábějí z klasických kompozitních plastů nebo plastů polymerovaných světlem. Používá se v předním úseku chrupu, dnes převážně jen jako provizorní korunka.

Pro koho jsou korunky vhodné

Korunky se používají u zubů v přední i zadní části zubního oblouku, kde pacient požaduje nahradit poškozené a chybějící tkáně. Vzhledem k tomu, že korunky nahrazují jen tu část zubu, která vyčnívá do zubní dutiny, je pro použití korunky nezbytný zachovalý kořen zubu nebo korunka může být nasazena na zubní implantát. Korunka bývá také součástí můstků (slouží jako kotvení), které nahrazují více chybějících zubů.

Co předchází aplikaci korunek

Před aplikací korunek je nezbytné důkladné stomatologické vyšetření a zhodnocení stavu zubů pacienta. Během individuální konzultace pak lékař pacienta s výsledky i možnostmi řešení seznámí a společně zvolí nejvhodnější řešení. Při poškození kořenových částí zubu může aplikaci korunky předcházet zavedení implantátu, případně lékař navrhne jiný postup úpravy zubu.

Zavedení/aplikace zubních korunek

Prvním krokem nezbytným pro aplikaci korunek je zbroušení zubů do požadovaného tvaru. Ošetření probíhá v lokální anestezii, takže je nebolestivé. Po ošetření lékař sejme potřebné otisky, na základě kterých laboratoř korunku vyrobí. Pro následující přechodné období bývá pacient vybaven provizorní korunkou, která poslouží jako funkční i estetická náhrada zubu. Při další návštěvě lékař novou korunku vyzkouší, v případě, že dobře sedí, může ji okamžitě upevnit speciální pryskyřicí nebo cementem.

Nové technologie však umožňují zvládnout vše mnohem rychleji. Pokud zvolíte celokeramickou korunku je možné díky použití moderního robotického přístroje CEREC celý postup výroby keramické korunky zvládnout během jedné návštěvy ordinace.

Následná péče

Základem další péče je vždy dokonalá ústní hygiena. Po aplikaci lékař pacienta poučí také o další péči nezbytné pro správnou funkci a dlouhou životnost korunky.

Zubní miniimplantáty

Zubní miniimplantáty jsou malé samořezné čepy vyrobené z vysoce odolné titanové slitiny, které jsou zavedeny do čelistní kosti. Slouží k pevnému spojení zubní náhrady s čelistí.Jsou ide...

Detail

Fotokompozitní výplně

Fotokompozitní výplň (bílá plomba) je nejžádanější způsob ošetření zubního kazu. Provádí se pomocí speciální dentální pryskyřice vytvrzované ozářením polymerizační lampou.Materiál se používá i k...

Detail

Keramické fazety

Keramické fazety nabízí moderní řešení estetických vad předních zubů. Jedná se o tenké plátky z keramiky, které se nalepují na přední plošky zubů s cílem zlepšit vzhled, barvu či tvar z...

Detail

Parodontologie

Parodontologie je samozřejmou součástí stomatologie a zabývá se závěsným aparátem zubu (parodontem), prevencí i péčí o něj v případě onemocnění.Parodont a jeho zdraví jso...

Detail

Extrakce – vytažení zubů

K extrakci – vytažení – zubu se přistupuje v případě, kdy veškeré možnosti terapie selhaly a další zachování zubu není možné.Důvodem může být poškození zubu zubním kazem, ulomení korunkové č...

Detail

Branemarkův most

Branemarkův most je speciální zubní náhrada, která esteticky i funkčně řeší ztrátu všech zubů, a to jak v dolní, tak i horní čelisti.Náhrada se upevňuje našroubováním na několik im...

Detail

Bělení zubů

Bělení zubů je kosmetická procedura ve stomatologii, která neodstraňuje nic ze zubní tkáně, jak je někdy mylně interpretováno, ale jedná se o chemický proces, kdy ve sklovině dochází k přemě...

Detail

Protetický plán

Před každou protetickou úpravou chrupu a zhotovení jakékoli zubní náhrady je nezbytné pečlivé vyšetření a zhodnocení všech faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost a estetickou...

Detail

Augmentace čelistní kosti

Augmentace je chirurgický zákrok spočívající v doplnění a zesílení vlastní čelistní kosti nejčastěji umělým materiálem nebo, při větších defektech, transplantací vlastní kostní tkáně odebran...

Detail

Endodoncie

Endodoncie je obor stomatologie, který se zabývá ošetřováním kořenových kanálků zubů postižených nemocemi zubní dřeně a zubního nervu v důsledku neošetřeného zubního kazu či úrazu. ...

Detail

Zubní můstky

Zubní můstek slouží jako náhrada zcela chybějícího zubu nebo více zubů. Zuby ohraničující mezeru vzniklou po ztrátě zubu se obrousí a slouží tak jako pilíře pro můstek, který mezeru přemosťuje.Na...

Detail

Dentální klenoty

Dentální klenoty jsou speciální ozdoby – šperky – určené ke zdobení zubů, díky kterým váš úsměv okamžitě upoutá pozornost.Ozdoby se aplikují ambulantně, většinou na přední zub nebo zuby, předpokladem...

Detail

CEREC – Celokeramické práce

CEREC je moderní technologie, která přináší nové možnosti zhotovení zubních náhrad. Jedná se o unikátní přístroj, jenž pomocí speciálního robota, počítačového vybavení a frézovací jednotky d...

Detail

Mikroskopická endodoncie

Použití speciálního stomatologického mikroskopu zde má zásadní význam, neboť umožňuje mnohonásobném zvětšení zubních struktur, které jsou pouhým okem těžko rozpoznatelné a bez optických pomůcek n...

Detail

Zubní implantáty

Zubní implantáty nahrazují jeden nebo více chybějících zubů, resp. jejich kořenovou část. Upevňují se přímo do čelisti a slouží jako opora částečných i celkových náhrad.Zavedení implantátu&n...

Detail

Ortodoncie – Invisalign

Ortodoncie je specializovaný obor zubního lékařství, který se zabývá diagnostikou, prevencí a léčbou anomálií v postavení zubů, zubních oblouků a čelistí. Zaměřuje se na všechny vady a&...

Detail

Dentální hygiena

Dentální hygiena, neboli profesionální čištění zubů, je neodmyslitelnou součástí preventivní péče, protože jedině čistý zub nemůže onemocnět.Předchází častým onemocněním v dutině ústní (tj. zánět...

Detail

Dětská stomatologie

Dětská stomatologie (pedostomatologie) se zabývá péčí o zuby u dětských pacientů, sleduje vývoj jejich chrupu a napomáhá předcházet rozvoji ortodontických vad.Přestože mléčný chrup je j...

Detail