MUDr. Veronika Křížková, MBA

lékařka / RP MEDICA

Je absolventkou Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Po ukončení vysokoškolského studia zahájila svou praxi na Kožním oddělení Vojenské nemocnice v Olomouci.  V roce 2004 nastoupila  na Dermatovenerologickou kliniku 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka, kde několik let působila jako primář a zástupce přednosty pro pedagogiku a vědu. Získala specializaci v oboru dermatovenerologie prvního stupně a specializovanou způsobilost v oboru dermatovenerologie.  Má certifikát o zvláštní odborné způsobilosti v oboru korektivní dermatologie. 

Přednáší na kongresech, věnuje se výuce postgraduálních studentů, je autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací. Je členkou odborných společností (Česká akademie dermatovenerologie, Česká dermatovenerologická společnost JEP, Lymfologická společnost JEP, European Academy of Dermatology and Venereology). 

Motto

,,Pojďme společně najít a zdůraznit přirozenou a individuální krásu každé z vás.“