MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.

anesteziolog

Vzdělání

 • Absolutorium 3. lékařské fakulty University Karlovy v Praze (1998)
 • Atestace 1. stupně – obor anesteziologie a resuscitace (2001)
 • Atestace 2.stupně – obor anesteziologie a resuscitace (2005)
 • Atestace – obor intenzivní medicína (2008)
 • Státní doktorská zkouška, oborová rada Biomechanika, FTVS University Karlovy v Praze (2019)

Doplňující kurzy a stáže

 • Licence České lékařské komory pro obor anesteziologie a resuscitace (2004)
 • Člen České lékařské komory
 • Člen České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 • Člen České společnosti intenzivní medicíny JEP
 • Člen ESICM (European Society of Intensive Care Medicine) - Evropské společnosti intenzivní medicíny

Praxe

 • RP DENT – (2020 – nyní) - lékař
 • Klinika plastické chirurgie Esthé (2010 – nyní)
 • asistent 1. LF UK (2007 – nyní)
 • Resuscitační oddělení – Urgentní příjem, KARIM, VFN (2007 – nyní) - vedoucí lékař
 • KARIM (Klinika Anesteziologie, Resuscitace a Intenzivní medicíny) VFN (2006 – nyní) - lékař
 • Anestar, EGK s.r.o. - Sanatorium sv. Anny, Lékařský dům (2004–2010) - soukromý anesteziolog
 • Kliniky Anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady (1998–2006) - lékař
 • ARO odd. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou (1998) - lékař
 • Laboratoř sportovní motoriky FTVS (1998) - odborný pracovník
 • Biomedicíncká laboratoř FTVS (1996–1998) - odborný pracovník
 • Funkční anatomie 2. LF a FTVS Univerzity Karlovy (1995–1998) - asistent

Motto:

„O každého z Vás se budu starat jako o vlastního.“