MUDr. Lucie Polák

lékařka / RP MEDICA

Je absolventkou 1. LF UK. Po ukončení studia působila na Dermatovenerologické klinice FNKV a 3. LF UK, kde získala komplexní praxi v oboru a složila atestaci v oboru dermatovenerologie. Je praktikující specialistkou na korektivní dermatologii a dermatovenerologii na klinice RP CLINIC.

V rámci sebevzdělávání se pravidelně účastní kongresů, seminářů i workshopů z oblasti dermatovenerologie a estetické medicíny. Je členkou České akademie dermatovenerologie, ČLK, Společnosti korektivní dermatologie a kosmetologie ČLS JEP.

Motto

„Stárnout začínáme, jakmile rezignujeme na mládí“ – Winston Churchill