Ošetření v analgosedaci

Jedná se o farmakologicky vyvolaný stav, při kterém jsou pocity strachu a stres zcela odstraněny. Pacient v průběhu celého výkonu pospává, ale současně adekvátně reaguje na podněty a pokyny lékaře. Omezeně vnímá bolest a na průběh výkonu si následně nepamatuje.

Co byste měli vědět

Po výkonu zůstanete 2–3 hodiny v ordinaci či čekárně pod dohledem anesteziologa nebo odborného personálu kliniky pro případ jakýchkoliv komplikací. V den výkonu se nedoporučuje řídit motorová vozidla a po dobu dalších 24 hodin se nedoporučuje podávat větší sportovní výkony, obsluhovat elektrické přístroje, pracovat ve výškách, činit právně závazná rozhodnutí. Několik hodin po analgosedaci budete mít omezenou pozornost a soustředění, proto si na den výkonu neplánujte aktivity, které to vyžadují. Po dobu 24 hod po výkonu pacient nemá zůstávat bez dohledu dospělé poučené osoby.

Ceník procedury

Ošetření v analgosedaci
Léky podané anesteziologem s cílem zklidnit pacienta, pacient při ošetření spí a zákrok si nepamatuje.
cena od 8 500 Kč

Potřebujete více informací?

Poučení o výkonu
Objednat se na zákrok