Bc. Jana Hamborská

vrchní sestra / RP MEDICA

Certifikovaná všeobecná sestra; vystudovala Fakultu zdravotnických oborů Prešovskej univerzity / Slovensko.